Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
20
Apr

Del av Östra Hamngatan avstängd för biltrafik under byggnation

Skrivet den 20 Apr 2018, kl 10:09

Den 3 april drog byggande igång av BRF Årummet. Diös Fastigheter AB bygger 19 lägenheter ovanpå Falan gallerian med beräknad inflvtt våren 2019.

Under byggtiden, ca 14 månader, kommer en del av Östra Hamngatan, mellan Falugatan och Fisktorget, att vara avstängd för biltrafik. Fotgängare och cyklister som leder cykeln kan passera via passage vid Basta.

Mer information om bostadsbygget på dios.se

20180418_151610 20180418_151632