Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
20
Oct

Vill du vidareutveckla Faluns stadskärna?

Skrivet den 20 Oct 2017, kl 15:54

Har du vad som krävs – då är du välkommen att söka jobbet som verksamhetsledare för Centrala Stadsrum.

Centrala Stadsrum
Uppdraget är att leda utvecklingen av Falu stadskärna genom föreningen Centrala Stadsrum (CS). Styrkan med CS är samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen. CS har 175 medlemmar, omsätter ca 4 mkr och har tre anställda.

Verksamhetsledare för Centrala Stadsrum
Som verksamhetsledare för CS har du budget- och personalansvar för verksamheten och du rapporterar till en styrelse. Det övergripande målet är att öka antalet besökare i stadskärnan.

Som verksamhetsledare förväntas du leda och utveckla verksamheten. Arbetet kan delas upp i några delar:

  • Initiera och driva en långsiktigt hållbar utveckling av stadskärnan
  • Genomföra arrangemang såsom Tjejkväll, Lucia, Internationella matmarknaden mm.
  • Driva projekt såsom Purple Flag, besöksräknare, klottersanering mm.
  • Bedriva opinionsarbete för stadskärnan; PR, remissinstans, insändare mm.
  • Marknadsföra stadskärnan
  • Verka för nya etableringar genom att vara länk mellan intressenter och fastighetsägare

Egenskaper
Stor social kompetens (hela CS idé är samverkan)
Förmåga att staka ut en långsiktig plan (får inte drunkna i detaljer)
Kreativ och driftig (skapa mycket med små medel)
Tydlig och orädd (många kommer att ha synpunkter och alla uttrycker sig inte vänligt)
Ansvarsfull (både ekonomiskt och personellt ansvar kräver ordning o reda)
Förmåga att bygga förtroende

Kompetenser
Bra ledare (av kostnadsbudgeten är ca hälften personalkostnader, vad vi får ut av teamet är avgörande för framgången)
Bra kommunikatör (muntligt, skriftligt och digitalt)
Grundläggande företagsekonomisk kunskap

Bakgrund krav
Erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av strategiskt arbete
Erfarenhet av marknadsarbete
Gymnasieexamen

Önskvärt
Erfarenhet av detaljhandel eller restaurang
Erfarenhet av kommersiella fastigheter
Högskoleutbildning ekonomi/marknadsföring/handel/turism

Ansökan
Maila din ansökan senast fredag den 17 november till ansokan@centralastadsrum.se. Ansökan ska innehålla:
CV
Kort personligt brev
Video på max 1 min där du presenterar dig själv och varför du söker jobbet
Text på max 200 ord där du beskriver ett strategiskt arbete du genomfört