Centrala Stadsrum

Centrala Stadsrum

Falu centrumförening, Centrala Stadsrum, samarbetar med Falu kommun och näringslivet för att utveckla och stärka stadskärnan i Falun.

  • Vi är med och driver den strategiska utvecklingen av Faluns centrum baserad på befintliga och potentiella näringsidkares vilja.
  • Deltar i kommunens planarbete i frågor som direkt eller indirekt berör stadskärnan, vi samordnar medlemmarnas yttranden i dessa frågor.
  • Marknadsför stadskärnans kvaliteter mot boende, verksamma och besökande. Utvecklar information i nya och befintliga medier.
  • För en dialog mellan kommun och föreningens medlemmar, via mötesgrupper, nätverk och råd.

 

  • Bearbetar butiksetableringsfrågor i stadskärnan tillsammans med fastighetsägare, köpmän och kommunens förvaltningar
  • Samordnar bevakning-, drift- och skötseltjänster mellan kommunen och näringsidkare
  • Genomför klottersanering i stadskärnan
  • Initierar förslag till förbättringsåtgärder i stadskärnan av såväl fysisk som administrativ karaktär
  • Svarar för att olika små och stora evenemang genomförs i stadskärnan
Vi gör staden levande

OM OSS

Centrala Stadsrum är en ekonomisk, medlemsägd förening som samarbetar med Falu kommun och näringslivet för att utveckla och stärka stadskärnan. Verksamhetens syfte är att öka handeln och göra stadskärnan intressant och trevlig att vistas i.

Föreningens verksamhetsidé

” Arbeta för ökat besökarantal till Falu stadskärna.”

Stadskärnan

Stadskärnan ska vara levande med ett trivsamt café- och restaurangområde, kulturen ska genomsyra miljön och shoppingutbudet ska vara väl mixat med kända kedjor och unika butiker, kullerstenstorg, tillgängliga parkeringar och generösa öppettider. Man ska lätt kunna ta sig till stadskärnan, både med allmänna kommunikationer och eget transportmedel.

Samarbete

Centrala Stadsrum är samarbetspartner och remissinstans för kommunen i beslut som rör stadskärnan. Genom samverkan mellan alla parter i stadskärnan går det enklare och snabbare att få en positiv utveckling.