Centrala Stadsrum

#falunhänder

#Falunhänder! är en strategi med fokus på utvecklingen av Falu centrum. Projektet drivs av Centrala Stadsrum och Falu kommun och pågår fram till 2025.

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp från Centrala Stadsrum och Falu kommun, och tar upp hur utvecklingen av Falu centrum ser ut just nu och framåt. I strategin belyser vi fyra fokusområden att arbeta med: attraktiv, tillgänglig, fullbelagt och boende. Ta del av strategin i sin helhet genom att ladda ner strategidokumentet.

Varje år följer vi upp hur arbetet går. Nu finns årets rapport med utvecklingen 2017-2022 att läsa.

Om du vill ta del av utvecklingen på riktigt så besök vår fantastiska stadskärna!

Årets rapport


Så sprider du din bild av falun

Dela din bild av Falun på sociala medier genom att använda hashtagen #falunhänder. Det är ett av många sätt att stötta stadskärnan. Tillsammans får vi Falun att leva!


Det finns två sätt att betrakta utveckling. Man kan se på när det händer eller man kan se till att det händer. Vi väljer det senare.


Utvecklingsmål 2017-2025