Centrala Stadsrum

Vad är #falunhänder?

#falunhänder! är en strategi för Falu centrums utveckling fram till 2025. Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp från Centrala Stadsrum och Falu kommun. Den tar upp hur Falu centrum ser ut just nu, och hur vi kan utveckla det framåt.

Läs den här!

”Det finns två sätt att betrakta utveckling: man kan se på när det händer, eller man kan se till att det händer. Vi väljer det senare. ”

Tävla med ditt Falun!

Det händer massor i Falun, hela tiden. Vad händer hos dig?

Dela med dig på Instagram eller Facebook och tagga med

#falunhänder

Månadens bild

vinner ett Falukort laddat med 1000 kronor.

Tävlingen pågår fram till den 30 juni 2019. Månadens bild publiceras varje månad, här samt på Instagram och Facebook. Du kan lämna hur många bidrag du vill, men varje deltagare kan endast vinna en gång. Tänk på att du behöver ha ditt konto inställt så att vi kan se bilden, för att kunna delta. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Centrala Stadsrum i samarbete med Helikopter Brand Design.

Läs fullständiga tävlingsvillkor här!

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingen arrangeras av Centrala Stadsrum. Genom att delta i tävlingen godkänner du följande tävlingsvillkor.
• Varje tävlande kan erhålla maximalt en vinst.
• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Juryns beslut kan ej överklagas.
• Vinsten kan ej överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras gällande innehåll och omfattning.
• Anställda på Centrala Stadsrum och deras närmast anhöriga kan ej vinna i tävlingen.
• Centrala Stadsrum är ej ansvariga för om vinnarens möjlighet att utnyttja vinsten begränsas i någon form som ligger utanför Centrala Stadsrums rimliga kontroll.
• Om Centrala Stadsrum inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare.
• Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
• Resor eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren i samband med vinsten bekostas av vinnaren själv, om inte annat anges.
• Centrala Stadsrum är ej ansvariga för deltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagande begränsas i någon form som ligger utanför Centrala Stadsrums rimliga kontroll.
• Vinnaren meddelas via Instagram/Facebook och centralastadsrum.se/falunhander om inte annat anges.
• Centrala Stadsrum förbehåller sig rätten att utan vidare spisning utesluta deltagare ur tävlingen vid misstanke om fusk.
• Centrala Stadsrum ansvarar ej för eventuella tryckfel.
• För att deltaga i tävlingen ska du vara bosatt i Sverige och över 18 år. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavarens samtycke till deltagande i tävlingen.

#falunhänder

Kolla in alla bidragen här!