Centrala Stadsrum

Vad är #falunhänder?

#falunhänder! är en strategi för Falu centrums utveckling fram till 2025. Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp från Centrala Stadsrum och Falu kommun. Den tar upp hur Falu centrum ser ut just nu, och hur vi kan utveckla det framåt. Läs strategin i sin helhet genom att klicka på bilden till höger.

Varje år följer vi upp hur det går. Nu finns utvecklingen för år 2017-2018 att läsa!

Läs om 2017-2018 här!

”Det finns två sätt att betrakta utveckling: man kan se på när det händer, eller man kan se till att det händer. Vi väljer det senare. ”

Visa din bild av Falun!

Dela din bild av Falun genom att tagga den med #falunhänder.

Och kom ihåg att stötta Faluns stadskärna. Tillsammans får vi Falun att leva!

Dela med dig på Instagram och tagga med

#falunhänder

Läs fullständiga tävlingsvillkor här!

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingen arrangeras av Centrala Stadsrum. Genom att delta i tävlingen godkänner du följande tävlingsvillkor.

• Varje tävlande kan erhålla maximalt en vinst.
• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Juryns beslut kan ej överklagas.
• Vinsten kan ej överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras gällande innehåll och omfattning.
• Anställda på Centrala Stadsrum och deras närmast anhöriga kan ej vinna i tävlingen.
• Centrala Stadsrum är ej ansvariga för om vinnarens möjlighet att utnyttja vinsten begränsas i någon form som ligger utanför Centrala Stadsrums rimliga kontroll.

Om Centrala Stadsrum inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta. Resor eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren i samband med vinsten bekostas av vinnaren själv, om inte annat anges. Centrala Stadsrum är ej ansvariga för deltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagande begränsas i någon form som ligger utanför Centrala Stadsrums rimliga kontroll. Vinnaren meddelas via Instagram/Facebook och centralastadsrum.se/falunhander om inte annat anges. Centrala Stadsrum förbehåller sig rätten att utan vidare spisning utesluta deltagare ur tävlingen vid misstanke om fusk. Centrala Stadsrum ansvarar ej för eventuella tryckfel. För att deltaga i tävlingen ska du vara bosatt i Sverige och över 18 år. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavarens samtycke till deltagande i tävlingen.

#falunhänder

Kolla in alla bidragen här!