Centrala Stadsrum

Vad vi gör

Vad gör Centrala Stadsrum?

Centrala Stadsrum samarbetar med Falu Kommun och näringslivet för att utveckla och stärka stadskärnan i Falun.

  • Vi är med och driver den strategiska utvecklingen av Faluns centrum baserad på befintliga och potentiella näringsidkares vilja
  • Deltar i kommunens planarbete i frågor som direkt eller indirekt berör stadskärnan, vi samordnar medlemmarnas yttanden i dess frågor
  • Marknadsför stadskärnans kvaliteter mot boende, verksamma och besökande
  • Utvecklar information i nya och befintliga medier
  • Bearbetar butiksetableringsfrågor i stadskärnan tillsammans med fastighetsägare, köpmän och kommunens förvaltningar
  • För ut kommunens beslut till föreningens medlemmar
  • Samordnar bevakning-, drift- och skötseltjänster mellan kommunen och näringsidkare
  • Initierar förslag till förbättringsåtgärder i stadskärnan av såväl fysisk som administrativ karaktär
  • Svarar för att olika små och stora evenemang genomförs i stadskärnan
  • Arbetar tillsammans med kommunen och andra parter för att Svenska Skidspelen och VM på skidor ger tävlande, publik och sponsorer en välkomnande och positiv bild av Falun