Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
10
Nov

Är evenemangen viktiga för staden?

Skrivet den 10 Nov 2022, kl 17:17

Självklart är dem det och jag vill lyfta vikten av evenemang i en stadskärna. Evenemang är ett av de vanligaste sätten för en plats att skapa attraktionskraft. Det är konkret, kul och skapar aktiviteter på platsen.

Ett evenemang genererar besökare, skapar stolthet bland invånarna och bidrar med intäkter till verksamheterna. Det gäller att skapa något spännande i vår stad som gör att människor tar en omväg för att besöka just Falun. Där spelar evenemang en viktig roll, men inte enbart. 

Jag anar att det vi i framtiden kommer att få se mer av är städer som på ett tydligt vis kopplar ihop arbetet med platsvarumärket med en strategisk evenemangsstrategi med en konkret actionplan.
Man kan se det på olika vis (som allt annat). Att arrangera ett antal mindre och/eller större evenemang kan skapa action kortsiktigt. Att arbeta med evenemang utifrån platsvarumärket kan vara smartare på lång sikt. Det ger platsen en identitet och ger möjlighet att sticka ut nationellt och internationellt. 

För Centrala Stadsrums del är det viktigt att ha en konstant omvärldsbevakning. Städer jag följer är bland annat Örebro, Östersund, Göteborg, Malmö, men även Berlin och Vancouver. I Malmö har de kommit långt med att skapa en, vad jag tycker, tillåtande stad med en mängd olika kulturer, när det gäller människor, men även i stadsbilden. Min gamla hemstad Örebro bygger och bygger och de har hittat bra modeller med snabba vägar när det gäller detaljplaner. Göteborg har kommit långt med evenemang och ses ofta som en förebild när det gäller det strategiska arbetet med evenemang. I Östersund, Jämtlands enda stad, finns det en iver att släppa in det oväntade (de öppnade t.ex. upp sitt stora torg som parkeringsplats under julhandeln). Vancouver som gjort en imponerade resa med att förvandlas till cykelstad. Berlin, med den urbana tillåtande kulturen som får ett stort utrymme, kanske Europas metropol för urban kultur. 

Många kommuner har en evenemangsstrategi. En sådan strategi omfattar hur kommunen ska arbeta för att attrahera evenemang och vara till hjälp när lokala arrangörer vill genomföra evenemang. I Falun finns en sådan strategi som fungerar som en styrmodell till det s.k. evenemangsrådet där Centrala Stadsrum är representerade. Våra egna evenemang arbetar vi med utifrån vår årsplanering, men vi är även en snabb organisation där vi kan snabbt kan rigga ett evenemang om vi får feeling. Det lilla evenemanget spelar roll, likväl som det jättestora!

Om man vill kan man tänka så här: 

  • Evenemanget ska vara varumärkesstärkande, göra att Falun syns mer samt bidra till positiva förflyttningar för platsvarumärket Falun. 
  • Evenemangen generar ekonomisk tillväxt. Förutom direkta effekter som gästnätter, restaurangbesök och shopping finns det starka indirekta effekter som ökad sysselsättning och inflyttning. Och vem vill inte till Falun! 

Lasse Westin,
Centrumutvecklare