Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
19
Jan

Den tredje platsen lockar

Skrivet den 19 Jan 2023, kl 10:10

En undersökning som Svensk Handel har gjort, visar att det som gör att stadskärnor attraherar besökare är i tur och ordning: utbud av butiker, restauranger, caféer och grönska. Det gäller alltså för stadskärnan att skapa så många sådana besöksanledningar som möjligt.

Något vi också ska skapa utrymme till för att förhöja en levande stadskärna är något som kallas för ”den tredje platsen”. Begreppet myntades av sociologen Ray Oldenburg i mitten på 90-talet. I boken ”The great good place” trycker han på att bostad och arbete är första och andra platsen i våra städer. Vad är då den tredje platsen? Den tredje platsen är gratis eller billig. Den ska vara lättillgänglig, nära för många samt bör ha många återkommande besökare. Det kan handla om bibliotek, kyrkor, caféer, parker, kommunala mötesplatser, delar av gågator och andra informella mötesplatser där människor träffas och umgås. Här har vi på Centrala Stadsrum försökt skapa unika mötesplatser som medborgarna i samtal talat om att de gärna vill ha. Vår ambition är att skapa något unikt, som inte går att beställa i en katalog eller ses i någon annan stad.

Ny forskning visar att väl planerade och utförda tredje platser bidrar till stadskärnan på flera vis. De kan öka hälsan för äldre, ge säkrare städer men framför allt bidra till en attraktiv stad. Känslan av en tillhörighet till staden ökar också med bra tredje platser. Innan jul skapade vi tillsammans med Dala Svets & Smide AB en modell på hur man bröt koppar i gruvan genom s.k. tillmakning. Vi har ännu inte hittat ett bra namn på det vi kallar “eldstaden”, strax nedanför Stora torget.

Platsen blev unik och bra på många vis. Att samlas runt elden, sitta en stund på bänkarna och värma sig med filtar från Falu Rödfärg och samtala med en ny eller gammal bekantskap, vem gillar inte det? Framför allt skapade den många samtal med medborgare och en känsla av tillhörighet till vår stadskärna, vårt gemensamma vardagsrum.

När det gäller caféer och restauranger med uteservering, är det viktigt att det skapas tillräckligt med utrymme på t.ex. trottoaren eller gatan för dem. Detaljer som lagom avgränsning, utvald möblering och utsmyckning som “passar in” har också stor betydelse för helheten. Ofta är det detaljerna som skapar diamanten. Genom att satsa på infrastruktur som gynnar cykel och gång, ökar inte bara hälsan, utan även utrymmen för tredje platser. Vem var det egentligen som sa att gatan bara skulle vara till för bilar? 

Lasse Westin,
Centrumutvecklare i Falun