Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
21
Oct

Folk tänder på Falun

Skrivet den 21 Oct 2022, kl 08:53

Vad skapar attraktionskraft till en plats? 
Det är en spännande fråga som man kan tänka kring från många håll och infallsvinklar. Men om vi tänker en attraktion som ger ekonomiskt avtryck i platsens utveckling, finns det några faktorer som är gemensamma för de platser som växer.
 
Att vara en plats där man konsumerar och inte enbart producerar. Där finns möjlighet för invånare och besökare att gå på restaurang, caféer, evenemang och självklart bra shopping. 
Att vara en estetisk tilltalande plats. Människor tycker att det är trevligare att bo i och besöka en vacker plats, och det är Falun och vår stadskärna. 
Att ha bra fart på och smidiga kommunikationer. Människor ska enkelt kunna ta sig till och från stadskärnan oavsett kommunikationsmedel.  
Att ha en god service, som t.ex. sjukvård, skola och omsorg är en grundförutsättning för att skapa en attraktiv plats.  Familjer som spanar på Falun måste vara trygga i att servicen fungerar.
Annars styrs flyttbilen åt ett annat håll.

Jag anser att dessa grundläggande faktorer finns och är tydligen inte ensam om det då vi då och då träffar familjer som aktivt valt Falun, det självklara valet.

Lasse Westin,
Centrumutvecklare