Centrala Stadsrum

Nyheter

Det senaste från stadskärnan
16
Sep

FYgitalt

Skrivet den 16 Sep 2022, kl 10:33

Ofta pratar vi om att verksamheter behöver finnas med på den digitala plattformen.
Det kanske inte alltid är nödvändigt med en fullt utbyggd e-handel eller avancerad beställningssida, men någon form av digital närvaro är nödvändig för att möjliggöra den sömlösa shoppingen och upplevelsen. Centrala Stadsrum arbetar bl.a. med att driva utvecklingen av “rummet mellan husen”, d.v.s. den fysiska platsen eller ytan som aldrig stänger och dit alla har tillträde jämt. Man ska även kunna koppla den fysiska platsen med digitala kommunikationsvägar för att hela dygnet synliggöra och berätta om platsen för boende, besökare, kunder, de som arbetar i stadskärnan och inte minst potentiella falubor. De som önskar ska, oavsett tid på dygnet, kunna se utvecklingen och vad som händer i “vårt gemensamma vardagsrum”. Vi behöver alltså berätta både fysiskt och digitalt om utvecklingen. Det kallar vi FYgitalt. Det händer att jag träffar människor som valt Falun som bostadsort tack vare vår fina stadskärna, i det har vi alla en del.

Lasse Westin
Centrumutvecklare