Centrala Stadsrum

Evenemang

Det här händer i Falun
PÅGÅR
NU

Vart femte barn

10-14 Feb 2014 Stora Torget, Stadsbiblioteket, Gamla Elverket m.fl.

För tredje året arrangeras en uppmärksamhetsvecka i Falun om barn som lever i familjer med alkohol- eller drogproblematik.

I Sverige lever ca 400 000 barn med föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige och uppskattningsvis fyra barn i varje klass. De här barnen känner sig ensamma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa. Ju fler som vet om deras situation, desto större chans att någon ser de här barnen i tid.

Under vecka 7, den 10-14 februari, uppmärksammar vi våra barn i Falun som lever i denna problematik. Det blir flera aktiviteter, både för skolungdomar och vuxna på dag- och kvällstid.
Platser: Stora Torget, Kronohallen (Slaggatan 37), Falu Stadsbibliotek, Gamla Elverket

Samarrangemang: Falu Kommun, Svenska Kyrkan, Landstinget Dalarna, ABF, Sensus, Rädda Barnen, IOGT-NTO, Lugnet gymnasiet, NBV, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan.

Ladda ner program och mer information från Falu Kommuns hemsida www.falun.se

VÄLKOMMEN